Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme za instalaci a používání aplikace KASA FIK pro zařízení Android.

Elektronická preskripce obecně


Co je eRecept

eRecept je datová zpráva, která svoji koncovou informaci obsahuje ve formě 12 místného kódu, který je možno v aplikaci vytisknout nebo zaslat e-mailem. Ve zkratce eRecept obsahuje kromě dalšího identifikaci pacienta a informace o léku, úhradě a dávkování. eRecept je povinná forma vystavení preskripce od 1.1.2018 s několika výjimkami.

Výhody eReceptu
Výjimky pro vystavovaní eReceptů

Informace platné k prosinci 2017

Novinky od 1. 1. 2020 dle Ministerstva zdravotnictví ČR

Technické požadavky


Aplikace KASA FIK je nativní Android aplikací. Pro svou správnou funkčnost musí zařízení splnit některé minimální hardwarové a softwarové požadavky.

Minimální požadavky
Doporučená konfigurace
Novější verze Android

Jak nahlásit problém


Vyskytne-li se jakýkoliv problém s používáním aplikace, neváhejte k nahlášení problému využít stránek https://www.kasafik.cz/servis nebo e-mailu podpora@kasafik.cz. Na stránce najdete aktuální kontakty a odpovědi na nejčastější dotazy.

Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Následně  vyberete  ordinaci, kterou  vám aplikace  nabízí.  Takto se dostáváte do  hlavního  menu.

                                                                                    WUZMtQaUmjcxnlLl-Capture435.JPG

TIP:  Z  tiskárny  Vám  jde  pouze  bílý  papír?  Otočte  kotouček, tepelná  vrstva  termotisku  je na  opačné straně.

                                                                                    9cD8Zn4Be253ypWl-Captureaffaef.JPG

Veškerá data i přístupy do systému vystavování eReceptu jsou chráněna administrátorským pinem. Doporučujeme ihned po instalaci u lékaře změnit!

Dále je ještě veškerá kartotéka chráně šifrovacím klíčem, který zná pouze lékař a nikdo jiný. To znamená pokud svůj šifrovací klíč zapomene, není možné tento přístup jakýmkoliv způsobem obnovit.

                                                                                   pUqxdGpJsPUSPzp8-Capturezfff.JPG