Postup pre vybavenie eKasa klienta

Infografika ako si zaobstarať e Kasu, podrobný návod je potom nižšie.

Podrobný návod

 1. Zakúpte si oficiálne certifikované zariadenie ORP, napr. KASA FIKwww.kasafik.sk

 2. Požiadajte Finančnú správu o pridelenie kódu pre eKasa klienta nasledovne:

  • Prihláste sa do portálu finančnej správy.

  • Vo Vašej Osobnej internetovej zóne vyberiete časť Katalógy a následne Katalóg formulárov.

  • Vyberte si „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient“ a vyplňte ju. Nezabudnite v žiadosti označiť, že žiadate o pridelenie kódu online registračnej pokladnice. Rovnako môžete v tom istom formulári požiadať aj o zrušenie DKP kódu k Vašej starej pokladnici. Ak o zrušenie nepožiadate, 1.7.2019 bude tento kód automaticky zrušený a všetky doklady vystavené Vašou starou pokladnicou budú neplatné.

  • V prípade, že sa Vaša nová pokladnica bude používať na rôznych miestach v rôznych časoch, je treba do kolónky Predajné miesto uviesť „prenosná pokladnica“. Následne musíte zaevidovať adresu alebo GPS súradnice Vášho predajného miesta, prípadne evidenčné číslo vozidla, ak je miestom predaja.

  • Odošlite žiadosť.

 3. Inicializácia pokladnice - Stiahnete si identifikačný a autentifikačný balíček a nasledovne

  • Vo Vašej Osobnej internetovej zóne vyberiete časť Autorizované služby a následne eKasa.

  • V záložke eKasa nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktoré majú oficiálny certifikát od Finančnej správy. Stiahnite si odtiaľ identifikačné údaje Vami zakúpenej pokladnice a uložte tento identifikačný balíček.

  • Následne znova v záložke eKasa požiadajte o pridelenie certifikátu (autentifikačný balíček). Je treba tak urobiť pre každú jednu Vašu pokladnicu zvlásť. Do žiadosti zadajte také heslo, ktoré si budete pamätať, pretože ho budete musieť nahrať do autentifikačného balíčka.

  • Po spracovaní Vašej žiadosti v záložke eKasa nájdete autentifikačný balíček, ktorý Vám bol pridelený. Stiahnite si ho a uložte.

 4. Nainštalujte si identifikačný aj autentifikačný balíček do Vašej ORP pokladnice.

 5. Pripojte Vašu ORP pokladnicu k internetu, aby mohla komunikovať s Finančnou správou.

 6. Nastavte si Vašu ORP (tovarové položky, nepovinné údaje, atď.)

 7. Vaša ORP pokladnica je pripravená a môžete začať!

laOpNl7if1kBhT3I-2019.02.12_eKASA_logo.png


Revision #12
Created 31 May 2019 07:11:26
Updated 12 January 2022 20:36:30 by Admin