KASA FIK eKASA (SK)

Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

Od kedy a koho sa používanie eKasa týka?

laOpNl7if1kBhT3I-2019.02.12_eKASA_logo.png
Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

Co je eKasa klient (ORP a VRP)

Online registračná pokladnica (ORP)

 Špeciálne upravený a certifikovaný pokladničný systém spolu so špeciálne certifikovaným chráneným dátovým úložiskom. Je nutné využívať výlučne iba tie ORP, ktoré sú oficiálne certifikované Finančnou správou, pretože iba tie zariadenia dokážu komunikovať s Finančnou správou v súlade s novelou zákona.

Takouto ORP pokladnicou sú napríklad pokladnice KASA FIK. Viac o KASA FIK sa dozviete na webe: www.kasafik.sk

exgz0HEyZk3mhRFA-HIT-black-shopPNG.pngJaUlJ4Upv3N4sgq6-kasafik_14.png

Na ideálnu prevádzku ORP je potrebné, aby ste na Vašom predajnom mieste mali zavedený internet.

 

Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

Špeciálna služba vytvorená Finančnou správou, ktorá je poskytovaná prostredníctvom mobilných aplikácií. Vlastníkom VRP je Finančné riaditeľstvo. VRP sú prepojené s eKasou a oproti ORP KASA FIK vyžadujú neustále pripojenie k internetu. Pri jeho výpadku sú nefunkčné. Naše riešenie KASA FIK VRP podporuje aj pripojenie pokladničné zariadenie pomôcť SIM karty. SIM karta nie je súčasťou zariadenia.

BCqCJnzWg5VsWkiM-kasa-fik-orange-klasik-VRP.jpg

 

 

 

Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

Postup pre vybavenie eKasa klienta

Infografika ako si zaobstarať e Kasu, podrobný návod je potom nižšie.

Podrobný návod

 1. Zakúpte si oficiálne certifikované zariadenie ORP, napr. KASA FIKwww.kasafik.sk

 2. Požiadajte Finančnú správu o pridelenie kódu pre eKasa klienta nasledovne:

  • Prihláste sa do portálu finančnej správy.

  • Vo Vašej Osobnej internetovej zóne vyberiete časť Katalógy a následne Katalóg formulárov.

  • Vyberte si „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient“ a vyplňte ju. Nezabudnite v žiadosti označiť, že žiadate o pridelenie kódu online registračnej pokladnice. Rovnako môžete v tom istom formulári požiadať aj o zrušenie DKP kódu k Vašej starej pokladnici. Ak o zrušenie nepožiadate, 1.7.2019 bude tento kód automaticky zrušený a všetky doklady vystavené Vašou starou pokladnicou budú neplatné.

  • V prípade, že sa Vaša nová pokladnica bude používať na rôznych miestach v rôznych časoch, je treba do kolónky Predajné miesto uviesť „prenosná pokladnica“. Následne musíte zaevidovať adresu alebo GPS súradnice Vášho predajného miesta, prípadne evidenčné číslo vozidla, ak je miestom predaja.

  • Odošlite žiadosť.

 3. Inicializácia pokladnice - Stiahnete si identifikačný a autentifikačný balíček a nasledovne

  • Vo Vašej Osobnej internetovej zóne vyberiete časť Autorizované služby a následne eKasa.

  • V záložke eKasa nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktoré majú oficiálny certifikát od Finančnej správy. Stiahnite si odtiaľ identifikačné údaje Vami zakúpenej pokladnice a uložte tento identifikačný balíček.

  • Následne znova v záložke eKasa požiadajte o pridelenie certifikátu (autentifikačný balíček). Je treba tak urobiť pre každú jednu Vašu pokladnicu zvlásť. Do žiadosti zadajte také heslo, ktoré si budete pamätať, pretože ho budete musieť nahrať do autentifikačného balíčka.

  • Po spracovaní Vašej žiadosti v záložke eKasa nájdete autentifikačný balíček, ktorý Vám bol pridelený. Stiahnite si ho a uložte.

 4. Nainštalujte si identifikačný aj autentifikačný balíček do Vašej ORP pokladnice.

 5. Pripojte Vašu ORP pokladnicu k internetu, aby mohla komunikovať s Finančnou správou.

 6. Nastavte si Vašu ORP (tovarové položky, nepovinné údaje, atď.)

 7. Vaša ORP pokladnica je pripravená a môžete začať!

laOpNl7if1kBhT3I-2019.02.12_eKASA_logo.png

Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

Náležitosti pokladničného dokladu

Hneď po zaevidovaní tržby v novej pokladnici ORP musíte odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad (bloček), ktorý sa okamžite vytlačí. Žiadny iný doklad zákazníkovi nemôžete odovzdať.

 

Pokladničný doklad (bloček) môžete zákazníkovi poslať v elektronickej podobe, ak s tým súhlasí a ak o to požiada pred jeho vytlačením.

 

Pokladničný doklad musí obsahovať všetky informácie, čo aj doteraz. Naviac však musí obsahovať aj unikátny identifikačný kód a QR kód, pomocou ktorého bude možné overiť pravosť dokladu z Vašej ORP.

 

Přehled  pokladničných dokladov

Pokladničný doklad

 

 

 

Pokladničný doklad - úhrada faktúry

Neplatný doklad

Vklad

Výber

OFF-LINE DOKLAD

ORP informuje o probléme s odoslaním dátovej správy a na doklade je uvedený nápis "OFF-LINE DOKLAD" a PKP. Dátová správa aj doklad sú uložené do CHDÚ.

Zaevidovaní údajov z paragónu

 

Čo ak sa pokladnica eKasa pokazí alebo preruší sa spojenie? V takom prípade musíte do 48 hodín obnoviť prevádzku tohto zariadenia. Dovtedy musíte vystavovať paragóny v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú obsahovať všetky požadované údaje.

Rychlý návod k pokladnici KASA FIK HIT (10,12,14)

Spustenie

Nami dodávaná pokladnica je nutné pripojiť k elektrickej sieti adaptérom. Tento adaptér je súčasťou balenia. Konektor pre pripojenie do pokladnice sa nachádza:

Na spustenie pokladnice slúži zapínacie tlačidlo, ktoré je umiestnené:

ZuNYM0uK8OAfcQA9-image-1559296024965.pngPokladnicu spustíte stlačením tohto tlačidla po dobu 5-7 sekúnd, pri niektorých verziách dvojklikom, pokiaľ sa  nerozsvieti displej.

Potom je treba prepnúť malé čierne tlačidlo z polohy O do polohy  I. Toto tlačidlo sa nachádza na stojane pokladnice nad tlačiarňou.

Ak svietia dve červené diódy, pokladnica nemá kotúčik v tlačiarni alebo sú zle uzatvorené dvierka tlačiarne. Pokiaľ svieti iba modrá dióda, je všetko v poriadku a pokladnica je pripravená.

 

Pripojenie k Internetu

Pre prvé spustenie aplikácie je nutné byť pripojený k internetu.

Pokiaľ aplikácia hlási: There has been error processing an request – nie ste pripojení k internetu!

Pripojenie Wi-Fi

V hlavnom menu (nie aplikácie, ale zariadenia) nájdete ikonu NASTAVENIA, ďalej v časti Bezdrôtové pripojenie a siete zvolíte možnosť Wi-Fi. V zobrazenom zozname vyhľadáte názov Vašej siete.

Pripojenie cez sieťový kábel

Pokladnica disponuje slotom pre sieťový kábel. Slot sa nachádza v spodnej časti dotykovej obrazovky zariadenia označený popisom LAN.

Pokiaľ máte zastrčený lán kábel, nie je funkčná wifi!

Prvé spustenie aplikácie  

Súčasťou zariadenia je už predinštalovaná aplikácia KASA FIK s integrovanou licenciou. Na displeji kliknite na ikonu aplikácie KASA FIK. Na obrazovke zvoľte Založiť nový účet a zadajte platný e-mail a heslo. Aplikácia sa spustí v hlavnom menu a má aktivovanú plnohodnotnú licenciu.

Následne je nutné v menu aplikácie prejsť do Nastavenia - eKasa PPEKK SK - eKasa NASTAVENIA. Tu sa nastavuje všetko v niekoľkých krokoch:

1. stiahnete si Autentifikačné údaje a identifikačné údaje pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste obdržali po zaslaní on-line registračného formulára z Finančnej správy www.financnasprava.sk.
2. Identifikačné údaje si stiahnete vo Vašej osobnej zóne v sekcii eKasa.
3. Autentifikačné údaje získate tak, že požiadate o pridelenie certifikátu pre každú jednu Vašu pokladnicu zvlášť. Do žiadosti zadávate aj heslo, ktoré bude vyžadované pri nahrávaní údajov do pokladnice.
4. Ak je pokladnica vedená ako prenosná, je tu možnosť zaregistrovať si novú adresu prevádzky, EČV, GPS súradnice a ďalšie.
5. Teraz je pokladnica pripojená na Finančnú Správu a je možné nahrávať a upravovať položky.

 

 

Rychlý návod k zariadeniu KASA FIK VRP Pokladnica

1. Spustenie

Zariadenie je pripravené k okamžitému spusteniu. Zapnite ho stlačením menšieho tlačidla na pravej strane prístroja, ktoré je názorne vyznačené na obrázku. Aplikácie sú v zariadení už predinštalované v hlavnom menu pokladnice, stačí vyhľadať a stlačiť ikonu VRP Pokladnica.

TIP: Ak sa zariadenie nechce zapnúť, vložte ho do nabíjacej kolísky. Plné nabitie môže trvať až 36 hodín z dôvodu vysoko kapacitnej batérie.

2. Pripojenie k Internetu

Pre prvé spustenie aplikácie je nutné byť pripojený k Internetu.

3. Pripojenie Wi-Fi

V hlavnom menu nájdete ikonu NASTAVENIA, ďalej v časti Bezdrôtové pripojenia a siete zvolíte možnosť Wi-Fi. V zobrazenom zozname vyhľadáte názov Vašej siete.

4. Pripojenie cez dátovú SIM kartu

Zariadenie disponuje mobilným pripojením. Miesto pre vloženie sa nachádza na ľavej strane prístroja pod odnímateľným krytom.

5. Prvé spustenie aplikácie VRP

Prvou požiadavkou pre spustenie KASA FIK VRP pokladnice je mať kód, ktorý Vám zašle Finančná správa Slovenskej Republiky (FS SR) a to poštou, do vlastných rúk, na sídlo spoločnosti, po vyplnení žiadosti „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Túto žiadosť nájdete vo svojom profile na FS SR.

Po kliknutí na ikonu  je potrebné zadať LOGIN. Jedná sa o 10 miestny kód z dopisu od Finančnej správy SR. Ďalej je vyžadované zadanie hesla, ktoré nájdete tiež v danom dopise. Pri prvom prihlásení bude vyžadovaná zmena hesla!

Po úspešnom prihlásení do KASA FIK VRP Pokladnice je ďalej nutné nastaviť údaje o polohe. Jedná sa o adresu predajného miesta, GPS súradnice alebo EČV. Tieto údaje sú povinné pre Prenosnú pokladnicu.

 Poslednou dôležitou súčasťou je inštalácia tlačového driveru. Ten nainštalujete takto:

 1. spustenie predinštalovanej aplikácie KASA FIK, ďalej pokračujete na KONFIGURÁCIA VRP TLAČE
 2. vyberte KASA FIK TLAČOVÝ DRIVER
 3. v samotnej VRP pokladnici vyberte KASA FIK TLAČOVÝ DRIVER pri prvej tlači

6. Nastavenie tlače

Pre správne fungovanie integrovanej tlačiarne KASA FIK je treba skontrolovať nastavenie tlače na formát A6
Na obrazovke Nastavenie tlače je možné nastaviť:
- Formát stolnej tlače – podnikateľ vyberie formát stolnej tlače A6 (nutné pro tlač QR kódu)

 

Podrobný návod k aplikácii nájdete na stránkach finančnej správy ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

Mobilná aplikácia pre komunikáciu s CHDÚ a systémom Finančnej správy.

Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

Nastavenie eKasa (PPEKK)

Čo je PPEKK a akosa sa do něho dostať nájdete TU

Pre samotné nastavenie aplikácie KASA FIK PPEKK Android sú potrebné nasledujúce údaje:

Ako si vybaviť tieto údaje nájdete v tomto návode.

Pre nastavenie eKasa klikneme v aplikácii PPEKK na "NASTAVENIE EKASA" (viď obr. nižšie).

Na nasledujúcej obrazovke vyplníte údaje a uložíte do CHDÚ.

Nabídka Registrace adresy

V menu registrácia adresy zadávame nasledujúce údaje:

 

Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

KASA FIK PPEKK a jeho funkce

Kde nájsť aplikáciu KASA FIK PPEKK

1. V hlavnej ponuke zvolíme nastavenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. V nastavení zvolíme "eKasa"

Funkce PPEKK

Menu KASA FIK PPEKK Android obsahuje následujúce údaje ako názov pokladnice, verziu PPEKK, kód pokladnice. Ďalej tu nájdete kompletné nastavenie systému eKasa.

Seznam funkcí PPEKK:

Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

Postup inštalácie identifikačných a autentifikačných údajov eKasa

Zo základnej obrazovky pokračujete do sekcie Nastavenia ďalej PPEKK a ďalej NASTAVENIE EKASA.

KZxpe7pcHboxapBe-Screenshot_1553073698-nastavení-šipka.png

Pokračujete nahrávaním konkrétnych identifikačných a autentifikačných údajov. Pripojením konkrétneho zariadenia k PC alebo pomocou našej servisnej stánky www.kasafik.cz/servis.

7UV0QtNHgfs48ZkE-Screenshot_20190510-093743_PPEKK.jpg

Autentifikačné údaje potvrdíte heslom, ktoré ste si zvolili pri žiadosti o tieto údaje. Identifikačné údaje nahráte bez použitia hesla.

Po nahriatí údajov sa vám automaticky predvyplní Vaše údaje o subjekte. Musí korešpondovať s realitou. Na kontrolu sa vždy zobrazí náhľad nahrávaných údajov, pred ich potvrdením. Náhľad je preto, že do CHDÚ možno údaje nahrať len raz a NIE JE MOŽNÉ je v žiadnom prípade meniť.

 

Pokladničný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)

Inicializacia CHDÚ

Nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ.

Připojení CHDÚ

CHDÚ je pripojené k tlačovému zariadeniu pomocou portov RS232 a komunikuje s PPEKK pomôcť USB. Po spojení týchto súčastí si PPEKK overí, že bolo pripojenú CHDÚ. Načíta si jeho údaje o veľkosti, sériové číslo, voľnom mieste atď . Tieto informácie sa uloží a vykoná sa skúšobná tlač. Tým je overené aj to že je nastavená správna znakovej sada tlačiarne. Následne sa pomocou zeleného tlačidla všetky nastavenia uloží do CHDÚ.