Všeobecné informácie o eKasa a vybavenie žiadostí

Od kedy a koho sa používanie eKasa týka?

laOpNl7if1kBhT3I-2019.02.12_eKASA_logo.png

Co je eKasa klient (ORP a VRP)

Online registračná pokladnica (ORP)

 Špeciálne upravený a certifikovaný pokladničný systém spolu so špeciálne certifikovaným chráneným dátovým úložiskom. Je nutné využívať výlučne iba tie ORP, ktoré sú oficiálne certifikované Finančnou správou, pretože iba tie zariadenia dokážu komunikovať s Finančnou správou v súlade s novelou zákona.

Takouto ORP pokladnicou sú napríklad pokladnice KASA FIK. Viac o KASA FIK sa dozviete na webe: www.kasafik.sk

exgz0HEyZk3mhRFA-HIT-black-shopPNG.pngJaUlJ4Upv3N4sgq6-kasafik_14.png

Na ideálnu prevádzku ORP je potrebné, aby ste na Vašom predajnom mieste mali zavedený internet.

 

Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

Špeciálna služba vytvorená Finančnou správou, ktorá je poskytovaná prostredníctvom mobilných aplikácií. Vlastníkom VRP je Finančné riaditeľstvo. VRP sú prepojené s eKasou a oproti ORP KASA FIK vyžadujú neustále pripojenie k internetu. Pri jeho výpadku sú nefunkčné. Naše riešenie KASA FIK VRP podporuje aj pripojenie pokladničné zariadenie pomôcť SIM karty. SIM karta nie je súčasťou zariadenia.

BCqCJnzWg5VsWkiM-kasa-fik-orange-klasik-VRP.jpg

 

 

 

Postup pre vybavenie eKasa klienta

Infografika ako si zaobstarať e Kasu, podrobný návod je potom nižšie.

Podrobný návod

 1. Zakúpte si oficiálne certifikované zariadenie ORP, napr. KASA FIKwww.kasafik.sk

 2. Požiadajte Finančnú správu o pridelenie kódu pre eKasa klienta nasledovne:

  • Prihláste sa do portálu finančnej správy.

  • Vo Vašej Osobnej internetovej zóne vyberiete časť Katalógy a následne Katalóg formulárov.

  • Vyberte si „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient“ a vyplňte ju. Nezabudnite v žiadosti označiť, že žiadate o pridelenie kódu online registračnej pokladnice. Rovnako môžete v tom istom formulári požiadať aj o zrušenie DKP kódu k Vašej starej pokladnici. Ak o zrušenie nepožiadate, 1.7.2019 bude tento kód automaticky zrušený a všetky doklady vystavené Vašou starou pokladnicou budú neplatné.

  • V prípade, že sa Vaša nová pokladnica bude používať na rôznych miestach v rôznych časoch, je treba do kolónky Predajné miesto uviesť „prenosná pokladnica“. Následne musíte zaevidovať adresu alebo GPS súradnice Vášho predajného miesta, prípadne evidenčné číslo vozidla, ak je miestom predaja.

  • Odošlite žiadosť.

 3. Inicializácia pokladnice - Stiahnete si identifikačný a autentifikačný balíček a nasledovne

  • Vo Vašej Osobnej internetovej zóne vyberiete časť Autorizované služby a následne eKasa.

  • V záložke eKasa nájdete zoznam všetkých pokladníc, ktoré majú oficiálny certifikát od Finančnej správy. Stiahnite si odtiaľ identifikačné údaje Vami zakúpenej pokladnice a uložte tento identifikačný balíček.

  • Následne znova v záložke eKasa požiadajte o pridelenie certifikátu (autentifikačný balíček). Je treba tak urobiť pre každú jednu Vašu pokladnicu zvlásť. Do žiadosti zadajte také heslo, ktoré si budete pamätať, pretože ho budete musieť nahrať do autentifikačného balíčka.

  • Po spracovaní Vašej žiadosti v záložke eKasa nájdete autentifikačný balíček, ktorý Vám bol pridelený. Stiahnite si ho a uložte.

 4. Nainštalujte si identifikačný aj autentifikačný balíček do Vašej ORP pokladnice.

 5. Pripojte Vašu ORP pokladnicu k internetu, aby mohla komunikovať s Finančnou správou.

 6. Nastavte si Vašu ORP (tovarové položky, nepovinné údaje, atď.)

 7. Vaša ORP pokladnica je pripravená a môžete začať!

laOpNl7if1kBhT3I-2019.02.12_eKASA_logo.png

Náležitosti pokladničného dokladu

Hneď po zaevidovaní tržby v novej pokladnici ORP musíte odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad (bloček), ktorý sa okamžite vytlačí. Žiadny iný doklad zákazníkovi nemôžete odovzdať.

 

Pokladničný doklad (bloček) môžete zákazníkovi poslať v elektronickej podobe, ak s tým súhlasí a ak o to požiada pred jeho vytlačením.

 

Pokladničný doklad musí obsahovať všetky informácie, čo aj doteraz. Naviac však musí obsahovať aj unikátny identifikačný kód a QR kód, pomocou ktorého bude možné overiť pravosť dokladu z Vašej ORP.

 

Přehled  pokladničných dokladov

Pokladničný doklad

 

 

 

Pokladničný doklad - úhrada faktúry

Neplatný doklad

Vklad

Výber

OFF-LINE DOKLAD

ORP informuje o probléme s odoslaním dátovej správy a na doklade je uvedený nápis "OFF-LINE DOKLAD" a PKP. Dátová správa aj doklad sú uložené do CHDÚ.

Zaevidovaní údajov z paragónu

 

Čo ak sa pokladnica eKasa pokazí alebo preruší sa spojenie? V takom prípade musíte do 48 hodín obnoviť prevádzku tohto zariadenia. Dovtedy musíte vystavovať paragóny v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú obsahovať všetky požadované údaje.