Nákupní ceny, hodnota skladu a zisk

Systém může automaticky evidovat hodnotu skladu a zisk na základě výpočtu mezi nákupní cenou a prodejní.

Pro správnou evidenci hodnoty skladu je nutné nastavit nákupní cenu u produktu. Systém kalkuluje hodnotu skladu na základě poslední nákupní ceny. Evidence skladu je vždy v cenách bez DPH.

Nákupní ceny u položky v Backoffice

Screenshot from 2022-01-06 16-06-36.png

Nákupní ceny na pokladně

Screenshot_1641482698.png

Nákupní ceny při naskladnění

Screenshot from 2022-01-06 16-29-43.png

Hodnota skladu

Stavy skladu a hodnotu skladu lze zjistit v Backoffice. V menu si můžete případně vybrat sklad, který chcete filtrovat. Sklady si můžete vytvořit v Nastavení - Sklady

Screenshot from 2022-01-06 16-19-23.png


Revision #12
Created 6 January 2022 15:01:33 by Admin
Updated 24 February 2023 08:45:38 by Admin