KASA FIK Backoffice

Vzdálená správa a přehled o pokladnách online.

Jak povolit notifikace v prohlížeči

Systém Backoffice umožňuje zobrazení notifikace o každé tržbě v reálném čase v prohlížeči. 

Jak povolit zobrazení notifikací

  1. V prohlížeči klepněte na zámek vedle adresy
  2. Zvolte Notifikace (Upozornění) a vyberte Povolit

Screenshot-from-2019-07-26-11-39-47.png

Přenos dat mezi účty

Data lze přenést z jednoho účtu do druhého. Použijte funkci export položek a následně pod novým účtem položky importujte.

Nastavení a provoz více poboček

Pokladny KASA FIK lze používat skrze více poboček pod jedním email účtem. 

Způsoby provozu

  1. Spojené zařízení ve skupině: V tomto scénáři jsou pokladny v různých pobočkách spojeny do jedné skupiny. To znamená, že sdílejí své informace, tržby a ceníky. Všechny pokladny v této skupině mají přístup ke stejným údajům a mohou provádět transakce pro kteroukoli pobočku v této skupině. Nastavení je takové, že všechny pobočky mají stejné ceníky a pokladní doklady jsou sdíleny mezi všemi pobočkami ve skupině.

  2. Rozdělené pobočky bez sdílení informací: V tomto scénáři jsou pobočky oddělené a nejsou propojené. Každá pobočka má svůj vlastní pokladní systém a provozuje ho nezávisle na ostatních pobočkách. Každá pobočka má své vlastní informace, tržby a ceníky. Pokladny ve všech pobočkách jsou nastaveny tak, aby pracovaly pouze s interními údaji této pobočky. Pokladní doklady nejsou sdíleny mezi pobočkami.

Každý z těchto scénářů vyžaduje specifické nastavení v pokladním systému. Nastavení poboček závisí na konkrétním systému, který se používá, a může být prováděno přes administrátorské rozhraní, kde lze definovat skupiny, přístupy a propojení mezi pobočkami.

Organizace pokladen

Pokladny a zařízení jsou organizovány do hiearchické struktury viz:

Například:

Sdílení dat mezi pokladnami

Pokladny pod stejnou skupinou poboček sdílejí své informace, tržby a ceníky. Všechny pokladny v této skupině mají přístup ke stejným údajům a mohou provádět transakce pro kteroukoli pobočku v této skupině.

Přidání nové pobočky

V Backoffice v Nastavení - Pobočky přidejte novou pobočku. Následně na pokladně (zařízení) v Nastavení - Chování a vzhled pokladny - Pobočky vyberte nově vytvořenou pobočku.

Skupiny poboček

Skupina poboček spojuje pobočky do jedné sítě, která sdílí ceny, kategorie a zákazníky. Pokud si přejete rozdělit pobočky do různých skupin, které nesdílí data ale jsou přístupné pod jedním email účtem vytvořte si novou skupinu poboček v Backoffice - Nastavení - Pobočky.

Položky

Položky

Vytvoření položky ceníku v Backoffice

Pro užívání položek při prodeji je potřeba tyto položky vytvořit v ceníku. Lze je vytvořit na zařízení, v Backoffice nebo pomocí importu.

Postup vytvoření položky v Backoffice:

Další možnosti nastavení položky

vybrat-polozku.jpg

NastaveniPolozky.jpg

Položky

Využití štítků pro dodatečnou evidenci

Štítky u položek se dají využít pro seskupení položek do skupin, pro omezení synchronizace položek na jednotlivé pokladny nebo pro vytvoření přehledu prodeje.

Tipy jak nastavit štítky (tag):

Využítí pro přehledy

Chcete-li si vytvořit report prodeje položek, které třeba mohou bát v různých kategoriích, využijte k tomu štítek. Lze třeba rozlišit položky např. vlastni-vyroba,kava apod.

Následně v přehledy - reporty - prodeje - podle štítků uvidíte prodeje podle jednotlivých štítků.

Například prodáváte velké množství kávových produktů, Cappucino, Latte, Espresso malé, Espresso velké. Nastavte u všech těchto položek štítek "kava". Následně v přehledech prodeje uvidíte kolik jste prodali porcí kávy.

Využití pro tisk na tiskárnách

V restrauračníh provozech se často tisknou některé položky z objedávky na tiskárny do kuchyně případně na bar. Pokladní aplikace umožní pomocí filtru omezit tisk položek na zadané tiskárně podle štítku. Např. u řízku si nastavte štítek: "kuchyne" a u nápojů nastavte "bar". Nasledně v aplikaci při konfiguraci tiskárny.

Využití pro synchronizaci

Štítky lze použít k omezení, které položky, nebo zákazníci se mají synchronizovat na jednotlivé pokladny.

Štítky pro vyhledávání

Pokud hledáte položky na pokladně, vyhledává se nejen v názvu ale i ve štítku. Štítky tak lze použít k vytvoření skupiny položek a pak následně podle této skupiny vyhledávat.

Položky

Obrázky pro Kiosk režim

V KIOSK režimu můžete nahrát obrázky ke kategoriím i produktům.

Obrázky jsou ve formátu JPEG. Transpentní PNG není podpororáno (bude nahrazeno za černé pozadí při transformaci)

Kategorie

Pokud chcete dosáhnout konzistence při zobrazení obrázků kategorií, doporučujeme používat stejný poměr stran u všech kategorí. Doporučené je 3:2, ale systém zobrazí správně i jiné poměry. Obrázek se primárně nastaví na celou šířku tlačítka a pak se dopočte výška tak, aby byl zachován poměr stran.