Sklady

Vynulování stavu skladů

Poklad a Backoffice neustále synchronizují data o skladových pohybech. Změny ve skladech nelze dělat zpětně (až na vyjímku naskladnění zpětně).

Pokud nechcete nulovat (resetovat) sklady pomocí inventarizace, existuje způsob jak začít evidenci od nuly jak na pokladně tak v Backoffice.

Reset v Backoffice

  1. V Backoffice s sekci Nastavení - Sklady - Vyberte sklad
  2. Vpravo zvolte v menu Reset stavu skladu

Screenshot-from-2021-08-24-11-18-00.png

Reset v Aplikaci

Screenshot_1629796955.png

  1. "Správa skladů" - následně "Stavy skladů" a stiskněte vpravo nahoře tři tečky a zvolte možnost "Reset skladu"
  2. Sklady na zařízení i v Backoffice jsou vynulovány

Avíza naskladnění (vzdálené naskladnění)

Verze aplikace PLUS zahrnuje funkci pro evidenci skladu (přehled funkcí), kterou je potřeba nejprve zapnout a správně nastavit. Spravovat sklad lze následně jak přímo z pokladny, respektive pokladní aplikace, tak i z webové správy, tzv. Backoffice.

Funkce "Avíza naskladnění" je dostupná pouze s licencí PLUS nebo PREMIUM

Pokud jde o naskladňování zboží, lze ho v pokladně provést přes prodej nebo přes nabídku v hlavním menu "Správa skladu", kde kliknete na "Naskladnit/příjemky". Naskladnění na dálku přes webovou správu se nazývá "Avízo naskladnění".

Vytvoření avíza

Pmt0kzSaN394SmG5-avizo_naskl.gif

Načtení avíza v pokladně

Po uložení avíza nedojde k automatickému naskladnění, nýbrž je potřeba avízo v pokladně potvrdit.

Po uložení avíza a následném otevření pokladní aplikace se avízo přenese do zařízení a naleznete ho v nabídce Správa skladu - Avíza naskladnění (cloud). Pokud tam nebude, zkontrolujte připojení k internetu, vyčkejte několik minut a případně několikrát vypněte a zapněte aplikaci. Po kliknutí na konkrétní avízo se otevře obrazovka pro naskladnění a kliknutím na fajfku se provede naskladnění.

 

 

 

 

 

Vynulování skladu v Backoffice pomocí inventarizace

Pokud potřebujete v Backoffice vynulovat sklady na nulu. Lze to pomocí inventarizace. Kdy se vytvoří automatické naskladnění/vyskladnění, tak aby výsledná hodnota položek byla nula. 

Postup:

1.
1menuBOskladyNastaveni.jpg

2.BOnastVyberSkladu.png

3.Reset-skladuBOnabidka.png

4.ResetSkladuBO.png

Centrální objednávky

Centrální objedávka umožňuje pobočkám vytvořit si "požadavek" na dodání zboží. Používá se v případě, kdy jednotlivé pobočky si sami zadávají poptávku do centrály a následně z Backoffice můžete objednávku naskladnit a zavést.

Nastavení

Na pokladně, v Nastavení - Platby . zapněte volbu formu platby Centrální objednávky.

Pracovní postup objednání z pokladny

Práce s centrální objednávkou v Backoffice

  1. V Backoffice, v Historii vidíte všechny vystravené Centrální objednávky. Můžete použít filtr pro zobrazení seznamu.
  2. Kliknutím na objednávku, a následně klepnutím na tlačítko Vytvořit skladový přesun se otevře stránka s naskladněním

Screenshot-from-2021-01-18-20-58-21.png

  1.  

Naskladnění a převod mezi sklady

V Backoffice lze provést 3 druhy skladových operací.

  1. Naskladnit na sklad online
  2. Převod mezi sklady online
  3. Vytvořit avízo naskladnění pro naskladnění na pokladně

Naskladnění na sklad online

Běžná operace, při které provedete naskladnění online v Backoffice. Změna stavu skladu se projeví v Backoffice okamžitě na vybraném skladu.

Převod mezi sklady

Používá se často při přesunu položek mezi jednotlivými sklady (pobočkovými, nebo z/na cetrální sklad). V Backoffice můžete mít založeno více skladů, mezi kterými lze skladové položky převádět. Vyberte sklad ze kterého položky chcete odečíst a cílový sklad, na který bude zboží připsáno.

Screenshot-from-2021-01-18-21-00-55.png

 

Avízo naskladnění

Jedná se jen o přípravu dodacího listu, který následně můžete na pokladně načíst a naskladnit. Používá se v případech, kdy zavážíte zboží na pobočku, a chcete aby pobočka například měla možnost opravit množství, nebo naskladnit v momentě, kdy dochází k přijetí zboží. Více o Avízo naskladnění zde.

Nákupní ceny, hodnota skladu a zisk

Systém může autoamticky evidovat hodnotu skladu a zisk na základě výpočtu mezi nákupní cenou a prodejní.

Pro správnou evidenci je nutné mít nastavenou nákupní cenu u produktu. Vždy se použije poslední nákupní cena nebo cena zadaná jako nákupní ručně. Evidence skladu je vždy v cenách bez DPH.

Nákupní ceny u položky v Backoffice

Screenshot from 2022-01-06 16-06-36.png

Nákupní ceny na pokladně

Screenshot_1641482698.png

Nákupní ceny při naskladnění