Integrace, data a propojení

Import CSV s položkami do pokladny

Do aplikace KASA FIK POKLADNA lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. CSV formát je standardem ve výměně dat a lze jej připravit v programech Excel, LibreOffice, OpenOffice, Google Spreadsheets nebo jiných účetních programech.

Vzor sloupců

ID,PLU,Název,Cena bez DPH,Cena s DPH,DPH sazba,Název kategorie,Štítky,Sklady,Zobrazovat,Poznámka,Jednotka
,001,Polozka cislo 1,100,121,1.21,Základní kategorie,kuchyne,A,A,,ks
,201,Polozka cislo 2 bez skladu,1000,1100,10,Další kategorie,akce,N,A,,ks
767495094344110,202,Polozka cislo 3,520,520,0,Ostatní,"kuchyne,bar,akce",A,A,,kg

Parametr "Poznámka" není dočasně možno importovat.

Poznámky k formátu importu

 • Při importu systém rozpozná oddělovače sloupců (podporované jsou tabulátor, středník, čárka)
 • Kódování doporučujeme uložit ve formátu UNICODE (Utf-8).
 • Text může být oveden v dvojitích uvozovkách
 • Prázdná pole budou ignorována. Pokud chcete smazat předešlé hodnoty nebo explicitně nastavit prázdnou hodnotu, zadejte null jako hodnotu.
 • Formát  desetinného čísla doporučujeme oddělovat tečkou, čárka může mít v některých případech konflikt s CSV oddělovačem (opět čárka).
 • Sazbu DPH je možné uvádět jako 1.21 nebo 21. Nelze použít textové vyjádření jako „snížená“ apod. Musí být číselná. Pro neplátce použijte hodnotu 0.
 • Boolean hodnoty, tzn. hodnoty pro které jsou volby ANO nebo NE, jsou možné ve formátu A/N nebo 0/1 nebo true/false nebo TRUE/FALSE.

Uložení excelového souboru do formátu CSV

Tabulku se základními údaji - tedy se sloupci Jméno, příjmení, číslo pojišťovny a číslo pojištěnce je potřeba uložit do souboru s příponou .csv a znakovou sadou (kódováním) UTF8. Následující postup toto popisuje v bezplatném programu LibreOffice Calc .

Vložení / aktualizace

Při importu se systém pokusí spárovat již existující položky s položkami v CSV souboru.

 1. Vyhledá se existující ID
 2. Vyhledá se podle EAN13
 3. Vyhledá se podle PLU/Barcode
 4. Pokud žádná z podmínek nenajde existující položku odpovídající filtru, provede se vložení nového záznamu
 5. Každá z importovaných položek bude dodatečně označena štítkem import-csv-xxxx který případně umožní filtraci a odstranění špatných importů

Kategorie

 • Pokud soubor obsahuje sloupec Kategorie, dojde k vložení položky do dané kategorie podle názvu.
 • Pokud je v systému již existuje více kategorií stejného jména (například v jiné pod-kategorie), vloží se položka do první v nich. Např.:
  • Boty
   • modré
  • Ponožky
   • modré

Kódová stránka importu CSV

Aplikace je schopna rozpoznat oddělovače a formátování souboru. Doporučujme však uložit soubor v kódování UNICODE nebo-li UTF-8. Ostatní formáty nemusí system správně rozpoznat.

Slupce PLU, EAN13, PLU, SKU

Systém interně používá několik možných identifikátorů položek, jejich kategorizaci a k usnadnění evidence.

Speciální sloupce

Pro pokročilou práci s hromadnou aktualizaci položek lze také použít následujiící sloupce:

Jak nahrát CSV soubor

 1. Použijte stránku Nastavení v Backoffice > Položky > Import Dat.
 2. Vyberte soubor .csv z vašeho disku na PC.
 3. Aplikace po nahrání souboru během několika vteřin otevře obrazovku pro potvrzení importu.
 4. V nastavení COLUMN DEFINITION si označte, co který sloupec znamená. Jedná se o tzv. mapování sloupců na sloupce tabulky. Pokud použijete předem dané názvy sloupců, budou automaticky rozpoznány. Jinak upravte mapování, co který sloupec znamená.
 5. Vpravo nahoře potvrďte správné nastavení a spusťte import. Podle počtu importovaných položek může celý proces trvat i 5-10 minut. Obvykle do 1 minuty.

Export položek z Backoffice

 1. V Backoffice, zvolte ceník a vpravo volbu Exportovat.
 2. Následně klepněte na Spustit export dat - data budou exportována ve formátu CSV

Screenshot-from-2020-01-17-12-32-14.png

 

Screenshot-from-2020-01-17-12-33-26.png

Propojení se službou iDoklad **

Návod není ještě zpracován. Prosím kontaktujte naši technickou podporu.

Propojení se SumUp platbami **

Návod není ještě zpracován. Prosím kontaktujte naši technickou podporu.

Otevření souboru CSV v programu Excel

Soubory s příponou csv exporujeme s oddělovačem středník a v kódování UTF-8 (Unicode). Pro import je v Excelu nutné pouzít funkci z panelu Data - Z textu

file-Cm8QzEJ3CW.png

Následně zvolte soubor k importu a klepněte na Importovat

file-nHuWZkMblY.png

 

Zvolte datový typ Oddělovač a typ souboru Unicode (UTF-8)

file-RwwiBYJBoa.png

file-7kgyVmWMA8.png

file-StEUv5wUSZ.png

Otevření souboru CSV v Google Docs

Načtení CSV souboru funkcí IMPORTDATA

 1. Otevřete si novou tabulku v Google docs
 2. Do pole funkce pro buňku A1 zadejte URL adresu k importímu souboru

Nahraďte URL adresu v uvozovkách za adresu k csv souboru. Jako oddělovač slouží středník ";"

=IMPORTDATA("https://fikimgs.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/100000/csvexport/products/soubor.csv"; ";")

Screenshot from 2021-10-12 10-57-55.png

Následně Google Docs správně načte data z externího souboru.

 

Otevření stáhnutého CSV souboru

 1. V Google Docs, zvolte Soubor - Importovat
 2. Zvolte soubor na disku s příponou .csv
 3. Jako oddělovač zvolte středník ";"
 4. Klepněte na tlačítko Importovat data

Screenshot from 2021-10-12 11-03-57.png

Screenshot from 2021-10-12 11-03-19.png

Propojení Fastcentrik **