Integrace, data a propojení

Import CSV s položkami do pokladny

Do aplikace KASA FIK POKLADNA lze importovat data jednorázově i provádět jejich hromadné změny díky CSV souborům. CSV formát je standardem ve výměně dat a lze jej připravit v programech Excel, LibreOffice, OpenOffice, Google Spreadsheets nebo jiných účetních programech.

Vzor sloupců

ID,PLU,Název,Cena bez DPH,Cena s DPH,DPH sazba,Název kategorie,Štítky,Sklady,Zobrazovat,Poznámka,Jednotka
,001,Polozka cislo 1,100,121,1.21,Základní kategorie,kuchyne,A,A,,ks
,201,Polozka cislo 2 bez skladu,1000,1100,10,Další kategorie,akce,N,A,,ks
767495094344110,202,Polozka cislo 3,520,520,0,Ostatní,"kuchyne,bar,akce",A,A,,kg

Parametr "Poznámka" není dočasně možno importovat.

Poznámky k formátu importu

 • Při importu systém rozpozná oddělovače sloupců (podporované jsou tabulátor, středník, čárka)
 • Kódování doporučujeme uložit ve formátu UNICODE (Utf-8).
 • Text může být oveden v dvojitích uvozovkách
 • Prázdná pole budou ignorována. Pokud chcete smazat předešlé hodnoty nebo explicitně nastavit prázdnou hodnotu, zadejte null jako hodnotu.
 • Formát  desetinného čísla doporučujeme oddělovat tečkou, čárka může mít v některých případech konflikt s CSV oddělovačem (opět čárka).
 • Sazbu DPH je možné uvádět jako 1.21 nebo 21. Nelze použít textové vyjádření jako „snížená“ apod. Musí být číselná. Pro neplátce použijte hodnotu 0.
 • Boolean hodnoty, tzn. hodnoty pro které jsou volby ANO nebo NE, jsou možné ve formátu A/N nebo 0/1 nebo true/false nebo TRUE/FALSE.

Uložení excelového souboru do formátu CSV

Tabulku se základními údaji - tedy se sloupci Jméno, příjmení, číslo pojišťovny a číslo pojištěnce je potřeba uložit do souboru s příponou .csv a znakovou sadou (kódováním) UTF8. Následující postup toto popisuje v bezplatném programu LibreOffice Calc .

Vložení / aktualizace

Při importu se systém pokusí spárovat již existující položky s položkami v CSV souboru.

 1. Vyhledá se existující ID
 2. Vyhledá se podle EAN13
 3. Vyhledá se podle PLU/Barcode
 4. Pokud žádná z podmínek nenajde existující položku odpovídající filtru, provede se vložení nového záznamu
 5. Každá z importovaných položek bude dodatečně označena štítkem import-csv-xxxx který případně umožní filtraci a odstranění špatných importů

Kategorie

 • Pokud soubor obsahuje sloupec Kategorie, dojde k vložení položky do dané kategorie podle názvu.
 • Pokud je v systému již existuje více kategorií stejného jména (například v jiné pod-kategorie), vloží se položka do první v nich. Např.:
  • Boty
   • modré
  • Ponožky
   • modré

Kódová stránka importu CSV

Aplikace je schopna rozpoznat oddělovače a formátování souboru. Doporučujme však uložit soubor v kódování UNICODE nebo-li UTF-8. Ostatní formáty nemusí system správně rozpoznat.

Slupce PLU, EAN13, PLU, SKU

Systém interně používá několik možných identifikátorů položek, jejich kategorizaci a k usnadnění evidence.

Speciální sloupce

Pro pokročilou práci s hromadnou aktualizaci položek lze také použít následujiící sloupce:

Jak nahrát CSV soubor

 1. Použijte stránku Nastavení v Backoffice > Položky > Import Dat.
 2. Vyberte soubor .csv z vašeho disku na PC.
 3. Aplikace po nahrání souboru během několika vteřin otevře obrazovku pro potvrzení importu.
 4. V nastavení COLUMN DEFINITION si označte, co který sloupec znamená. Jedná se o tzv. mapování sloupců na sloupce tabulky. Pokud použijete předem dané názvy sloupců, budou automaticky rozpoznány. Jinak upravte mapování, co který sloupec znamená.
 5. Vpravo nahoře potvrďte správné nastavení a spusťte import. Podle počtu importovaných položek může celý proces trvat i 5-10 minut. Obvykle do 1 minuty.

Export položek z Backoffice

 1. V Backoffice, zvolte ceník a vpravo volbu Exportovat.
 2. Následně klepněte na Spustit export dat - data budou exportována ve formátu CSV

Podporované formáty

Screenshot-from-2020-01-17-12-32-14.png

Screenshot-from-2020-01-17-12-33-26.png

Výsledný export si můžete stáhnout v požadovaném formátu:

Screenshot from 2023-09-18 10-07-56.png

Propojení se službou iDoklad **

Návod není ještě zpracován. Prosím kontaktujte naši technickou podporu.

Otevření souboru CSV v programu Excel

Soubory s příponou csv exporujeme s oddělovačem středník a v kódování UTF-8 (Unicode). Pro import je v Excelu nutné pouzít funkci z panelu Data - Z textu

file-Cm8QzEJ3CW.png

Následně zvolte soubor k importu a klepněte na Importovat

file-nHuWZkMblY.png

 

Zvolte datový typ Oddělovač a typ souboru Unicode (UTF-8)

file-RwwiBYJBoa.png

file-7kgyVmWMA8.png

file-StEUv5wUSZ.png

Otevření souboru CSV v Google Docs

Načtení CSV souboru funkcí IMPORTDATA

 1. Otevřete si novou tabulku v Google docs
 2. Do pole funkce pro buňku A1 zadejte URL adresu k importímu souboru

Nahraďte URL adresu v uvozovkách za adresu k csv souboru. Jako oddělovač slouží středník ";"

=IMPORTDATA("https://fikimgs.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/100000/csvexport/products/soubor.csv"; ";")

Screenshot from 2021-10-12 10-57-55.png

Následně Google Docs správně načte data z externího souboru.

 

Otevření stáhnutého CSV souboru

 1. V Google Docs, zvolte Soubor - Importovat
 2. Zvolte soubor na disku s příponou .csv
 3. Jako oddělovač zvolte středník ";"
 4. Klepněte na tlačítko Importovat data

Screenshot from 2021-10-12 11-03-57.png

Screenshot from 2021-10-12 11-03-19.png

Propojení Fastcentrik **

Propojení Previo **

Správa souborů

Zařízení je s backoffice propojeno prostřednictvím integrovaného správce souborů, což umožňuje uživatelům nahrávat soubory do backoffice, které jsou následně dostupné pro stahování a import přímo na zařízení. Tento proces poskytuje efektivní a snadnou možnost vzdáleného nahrávání souborů do zařízení bez potřeby fyzického připojení přes USB nebo návštěvy provozovny.

Funkce vyžaduje verzi aplikace min. 2.29 nebo 3.0. Informace jak zjistit verzi aplikace jsou zde.

 1. Přihlašte se do Backoffice pomocí svého emailu a hesla. Pokud si nepamatujete heslo, lze si jej vyresetovat zasláním emailu.
 2. V Nastavení - Správce souborů se zobrazí aktuální seznam souborů
 3. Klepněte na tlačítko Nahrát soubor. Jakmile vyberete soubor, tak se automaticky nahraje.
 4. Lze nahrát obrázky, podpisové certifikáty i importní soubory (csv, xls)

Screenshot from 2023-11-26 16-54-46.png

Následně v aplikaci otevřete Pomoc a Nápověda, Správce souborů a všechny jsou k dispozici. Po kliknutí na soubor se Vám zobrazí možnosti. V případně certifikátů Vás system vyzve k zadání hesla.

U obrázků máte možnost po klepnutí na kontextové menu (3 tečky u souboru) vybrat akci.