Admin

Admin

Uživatel: 1 rok

Vytvořen obsah
3 Books
8 Chapter
44 stránek

Nedávno vytvořené stránky


Prodej zboží osvobozené od daně § 52 až 62

Pokud obchodník prodává některou se služeb nebo výrobků, spadající pod paragrafy zákona...


Docházka

Docházka slouží k evidenci příchodu a odchodu zaměstnanců. Zaměstnanec se přihlašuje sv...


Parametry nastavení tiskáren Rongta

V Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu Rongta RP80 Bodů na řádek 57...


Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybav...


Nedávno vytvořené kapitoly

Změny ve verzi

Popis změn v každé vyané verzi aplikace

Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme za instalaci a používání aplikace KASA FIK pro zařízení A...


Nedávno vytvořené knihy

Backoffice

Vzdálená správa a předhled o pokladnách online.


KASA FIK eRecept

Informace týkající se lékařské aplikace pro vystavování elektronických receptů

Zpět nahoru