Admin

Admin

Uživatel: 1 rok

Vytvořen obsah
3 Books
8 Chapter
48 stránek

Nedávno vytvořené stránky

Využití štítků pro dodatečnou evidenci

Štítky u položek se dají využít pro seskupení položek do skupin, pro omezení synchroniza...


Platební metody - způsob platby

Aplikace eviduje u každé účtenky i jednotlivé položky způsob, jakým byla provedena úhrad...


Zaokrouhlení

Ve výchozím nastavení se neprovádí zaokrouhlení. Pokud chcete výslednou částku na účtu...


Zobrazení a tisk uzávěrek pokladny

Přehledy tržeb jsou dostupné přímo v aplikaci. Na hlavní obrazovce zvolte Přehledy. V horn...


Prodej s evidencí zákazníka s pozdějším zůčtováním

 Aplikace KASA FIK umožňuje evidenci zákazníků u každé účtenky a poskytuje data pro ná...


Nedávno vytvořené kapitoly

Změny ve verzi

Popis změn v každé vyané verzi aplikace

Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme za instalaci a používání aplikace KASA FIK pro zařízení A...


Nedávno vytvořené knihy

Backoffice

Vzdálená správa a předhled o pokladnách online.


KASA FIK eRecept

Informace týkající se lékařské aplikace pro vystavování elektronických receptů

Zpět nahoru