Search Results

2 total results found

Nastavení prodeje v EUR a hlásit CZK na FS

Dle EET se tržby hlásí zásadně v českých korunách. Proto je nutné prodej evidovat v CZK...


Funkční klávesy

Funkční klávesy (F1, F2, F3...) slouží pro nastavení konkrétních funkcí pod tlačítka v...

Back to top