Obecné informace

Informace, které se netýkají konkrétní aplikace


Důležité odkazy

Popis Odkaz Registrace účtu https://www.kasafik.cz/web/cs/signup/ Technická podpora...


Stažení, instalace aplikace a přihlášení

Stažení a instalace aplikace FIK Aktualizace Stažení a instalaci aplikace lze provést dvě...


Jak aktualizovat aplikaci

Instalace aktualizací aplikace závisí na druhu zařízení a způsobu, jakým byla aplikace n...


Aktivace licence

  Aktivace licenčním kódem Licence je pro některá zařízení poskytnuta formou licenčn?...


Jak vymazat zkušební data a začít znovu

Často po původním odzkoušní si chcete uvést pokladu do původního stavu. Mazání dat je ...


Zrušení účtu a výmaz dat

V souhladu s nařízením GDPR si můžete zažádat o výmaz dat a historie. V případě zájmu...


Search Results Clear Search

Back to top