Ověření napojení na Finanční správu

Po nahrání potřebných certifikátů ve formátu .p12 a nastavení EET si můžete vyzkoušet správné nastavení.

  1. V Nastavení, Elektronická evidence tržeb, stiskněte tlačítko Ověření EET
  2. Aplikace po pár vteřinách ukáže potvrzení, že se podařilo zprávu ověřit

Pokud aplikace zobrazí okno s informací, že se podařilo tržbu ověřit, znamená to, že spojení a nastavení je správné.


Revision #3
Created 1 year ago by Abhu
Updated 4 months ago by Admin