Nastavení vlastního formátu čísla účtenek

Program KASA FIK umožňuje obchodníkům nastavit si svůj preferovaný formát účtenek. Číslo účtenky používané v programu má tyto pravidla:

  1. Numerická hodnota čísla účtenky nesmí přesáhnout 2147483647
  2. Číslo účtenky může obsahovat pouze číslice
  3. Nesmí začínat na číslici nula (0) – počáteční nuly budou ignorovány

Nastavení formátu

Pro nastavení používáme následující formátování pomocí %05d. Toto znamená, že doplňované číslo bude mít 5 pozic a bude před nimi 0 na vyplnění.

Příklady formátu čísla účtenky s poř. číslem 306 bude vypadat následovně:

  • 2017%05d – výsledné číslo účtenky bude 201700306
  • 2017%04d – výsledné číslo účtenky bude 20170306
  • 2017%d – výsledné číslo účtenky bude 2017306
  • %04d2017 – výsledné číslo účtenky bude 3062017
  • %04d002017 – výsledné číslo účtenky bude 306002017
  • 11%04d2017 – výsledné číslo účtenky bude 1103062017

Přechod na nový účetní rok

Při přechodu na nový účetní rok (často 1.1 následujícího roku), je nutné změnit pořadové číslo účtenky na 1. To provedete v Nastavení – Pokladna – Pořadové číslo účtenky

Zpět nahoru