Data & synchronizace

Aplikace synchronizuje data pro účely zálohování a Vzdálené správy (Backoffice) v intervalech. Snaží se o efektivní využití dat a o úsporu baterie. Proto průběžně vyhodnocuje ideální způsob synchronizace.

Kdy se data odesílají na EET

 • EET účtenka se zasílá na systém finanční správy okamžitě
 • Nedojde-li k odeslání v daném okamžiku, aplikace se znovu pokouší v intervalech odeslat EET data znovu

Kdy se data odesílají do Backoffice

 • Jakmile se provede změna v databázi, přibližně do 15s se aplikace pokouší odeslat data
 • Při každém spuštění aplikace se provede kontrola a pokus o odeslání neodeslaných dat
 • Při uzavření pokladny aplikace opětovně nahraje data z aktuálně uzavřené směny
 • Jednou za 6-12h se aplikace pokusí znovu odeslat neodeslaná data do Backoffice automaticky

Omezení synchronizace položek

Pokud používáte více pokladen pod jedním email účtem a chcete, aby každá pokladna zobrazovala jiné položky lze to možné docílit nastavením Omezení synchronizace.

 1. V Nastavení - Data a Synchronizace klepněte na Omezit synchronizaci položek
 2. Ja jedné pokladně si nastavte štítek, např. pokl1
 3. Na druhém zařízení si nastavte štítek jiný, např. pokl2
 4. Při založení položky pak následně použijte štitek, odpovídající pokladně na které chcete položku zobrazit
Práce se štítky u položek
 • Při vytváření nové položky se štítek automaticky vloží podle nastavení dané pokladny
 • Změny štítků lze provádět i v Backoffice
 • Pokud chcete, aby položka byla vidět na všech pokladnách i při nastavení filtrů, nastavte 2 štítky k položce. Např. pokl1 tak i pokl2

Dostupné od verze 1.150-beta41

mMPWo7NKzwdWAvf1-Screenshot_1528451787.png

Zpět nahoru