Základní informace a nastavení EET


Nastavení aplikace pro eTržby (EET) a nahrání certifikátu

Získání certifikátu Zajistěte si přístupové údaje do systému Finanční správy na Fi...


Povinné údaje pro nastavení EET

Do aplikace je nutné nastavit následující údaje: Podpisový certifikát ve formátu .p12 ...


Získání ID provozovny pro nastavení EET

ID provozovny pro nastavení v aplikaci naleznete na portálu Finanční správy. První provozov...


Jak získám podpisový certifikát pro EET

Certifikát lze získat na portálu Finanční správy na adrese http://adisspr.mfcr.cz/adistc/ad...


Ověření napojení na Finanční správu

Po nahrání potřebných certifikátů ve formátu .p12 a nastavení EET si můžete vyzkoušet ...


Možnost nepodléhá režimu EET

Ministersto financí může na některé položky, účtenky nebo provozy udělit vyjímu z evide...


Co znamená ostrý a ověřovací režim

Ověřovací režim Dostupný od listopadu 2016 k určený vyzkoušení Elektronické evidence ...


Co vše se odesílá na finanční správu

Elektronická evidence tržeb je pro evidenci tržeb. Není nutné evidovat položky, pokud obcho...


Co musí obsahovat EET účtenka – náležitosti

Náležitosti EET účtenky   fiskální identifikační kód FIK daňové identifikační ?...


Provoz pokladny v offline režímu bez Internetu

Aplikace KASA FIK podporuje provoz zcela bez připojení k Internetu. Data jsou ukládána přím...


Proč aplikace netiskne povinné DIČ dle zákona

Automatický tisk DIČ není funkcí aplikace. Uživatel má možnost zadat DIČ a jiné kontaktn...


Jak stornovat účtenku / opravy v EET

Storno je naprosto běžná účetní operace v denní praxi. Může se stát mnoho případů, k...


Tisk DIČ na účtence

S účinností od 1. března 2018 nemusí být na účtence uvedeno daňové identifikační čí...


Jak je velká datová zpráva pro EET

Datová náročnost EET je velmi malá. Jedna účtenka je přibližně 2-3kB plus k tomu připo?...


Prodej poukázek, záloh, slevy, stravenky a výběr kaucí s EET

Kauce Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení sportovního vybav...


Search Results Clear Search

Back to top