Tisk

Informace ohledně nastavení tisku, tiskáren a řešení problému s tiskem


Nastavení tisku

Ověření funkčnosti tiskárny Ujistěte se, zda je tiskárna zapojena do sítě (nebo má ...


Automatické nastavení tisku

Aplikace disponuje automatickým nastavením tiskárny. Nastavení se provede při otevření apl...


Tiskárna netiskne česky s diakritikou

Pro tyto případy doporučujeme nastavit tisk v rastrovém režimu. Veškerý text je vykreslen ...


Tiskárna neposune dostatečně papír při tisku účtenky

Každá tiskárna má různou délku řezu papíru. Doporučujeme tedy zvolit odsunutí v nastave...


Při tisku nevyjede celá účtenka a část zůstává v tiskárně

Každá tiskárna má rozdílné nastavení, kolik potřebuje k ořezu nebo posunutí papíru. V ...


Na účtence se na začátku tisknou řádky, které tam nepatří

Na některých zařézeních s připojenou Bluetooth tiskárnou narážíme občas na problém, ...


Parametry tiskárny Xprinter XP T58 / Bluetooth

V Nastavení – tiskárny – přidejte Bluetooth tiskárnu V nastavení tiskárny se ujist?...


Jak vyresetovat tiskárnu XPrinter

Někdy se samovolně může stát, že tiskárna XPrinter se přepne do činského režimu. Poku...


Spárování tiskárny Zonerich AB-330M

Ověřte si, že tiskárna je ve vypnutém stavu (Nesvítí žádná LED) Podržte tlačítko ...


Spárování tiskárny SEIKO RP-D10

Zapněte tiskárnu Na zadní straně zmáčkněte malé miktro tlačítko na 5 vteřin V nasta...


Parametry nastavení tiskáren Rongta

V Nastavení – tiskárny – přidejte USB tiskárnu Rongta RP80 Bodů na řádek 57...


Search Results Clear Search

Back to top