Práce s daty - Import/Export


Jak načíst objednávky z externího API souboru

Aplikace KASA FIK nabízí možnost importu již přednastavených objednávek/faktur ze stáv...


Vytvoření zálohy dat

Doporučujeme v pravidelných intervalech provádět zálohy dat. Nastavení > Expert zóna ...


Import CSV / Excel

Do pokladního systému KASA FIK, lze hromadně nahrávat prodejní položky, které máte v CSV/...


Export vystavených účtenek do CSV

Jednotlivé účtenky můžete vyexportovat do souboru, ve formátu CSV. Takovýto soubor lze jed...


Search Results Clear Search

Back to top