Práce s daty - Import/Export


Jak načíst objednávky z externího API souboru

Aplikace KASA FIK nabízí možnost importu již přednastavených objednávek/faktur ze stáv...


Vytvoření zálohy dat

Doporučujeme v pravidelných intervalech provádět zálohy dat. Nastavení > Expert zóna ...


Import CSV / Excel **

[zde uvést odkaz na Backoffice]


Export vystavených účtenek do CSV

Jednotlivé účtenky můžete vyexportovat do souboru, ve formátu CSV. Takovýto soubor lze jed...


Výsledky hledání Vyčistit hledání

Zpět nahoru