Řešení problémů


Mám certifikát ve formátu .crt, nemůžu ho nahrát

Bohužel jste si již stáhnul kopii certifikátu bez privátního klíče. Tento soubor nelze po...


Účtenka neobsahuje FIK – jak to opravit?

FIK kód se tiskne pouze když účtenka byla řádně zaslána a zaevidována systémem Finančn...


Heslo zadané k certifikátu není platné nebo se certifikát neuloží

Heslo, které zadáváte k certifikátu je heslo k soukromému klíči k certifikátu, které jst...


Účtenku s FIKem nelze ověřit na portálu Finanční správy

Pro ověření účtenky na portálu Finanční správy důkladně přepište informace z účten...


Chyba: Ověření EET funguje, ale po vystavení účtenky je chyba XML

Vystavení účtenky vykazuje chybu XML formátu. Účtenka neobsahuje FIK kód, pouze PKP. Odesl...


Všechny tržby v přehledech jsou sloučené do 1 dne

Jedná se o standarní režim, pokud nepoužíváte uzávěrky pokladny a pracujete s jednou neko...


Výpis z portálu finanční správy vykazuje duplicity

Jedná se o normální stav. Pokud se pokladně nepodaří nahlásit tržbu v časovém limitu, o...


Jak restartovat aplikaci

Aplikace na zařízeních Android běží, jen když jsou v popředí. Na pozadí jsou uspány a ...


Jak zaslat data pro analýzu v případě pochybnosti

Pokud si myslíte, že tržba, účtenka nebo některý z údajů neodpovídá Vašim předpoklad...


Přepínání operačního systému na Desk (Pipo)

Zařízení Desk (Pipo) umožňuje přepínat mezi operačními systémy Android a Windows. Je ...


Search Results Clear Search

Back to top