Ovládání aplikace eRecept


Postup pro vystavení eReceptu

Klepněte na tlačítko Vystavit eRecept na hlavní obrazovce. Systém Vás vyzve k zadání PIN...


Jaké jsou povinné údaje pacienta při vystavení eReceptu

Každý eRecept se odesílá přímo na osobu, na kterou je recept určen. SÚKL provádí ověř...


Řešení chyb při vystavení eReceptu

Aplikace průběžně informuje o zjištěných chybách e stavu zadávání a při výdeji. Chy...


Historie vystavených eReceptů

Aplikace si ukládá všechny vystavené a odeslané eRecepty ve svém datovém úložišti. His...


Správa zaměstnanců

Pro bezpečný přístup a zajištění ochrany dat aplikace vyžaduje po každém uživateli p?...


Správa kartotéky - pacienti

Případně ho ručně vytvořím klávesou +. SÚKL používá pro ověření identity dvoufázo...


Aktualizace číselníků

  Databáze číselníků je přímo uložena na zařízení v Aplikaci pro rychlé hledání a...


Záloha dat

Aplikace ukládá data lokálně přímo na zařízení. Zálohu doporučujeme provádět ručn?...


Nabídka pomoc a nápověda

Zde naleznete řešení a pomoc s aplikací. Můžete navštívit centrum nápovědy, nebo nás ...


Jak vystavit eRecept pro cizince

Centrální úložiště eReceptů (CÚeR) nepodporuje vystavení přeshraničních receptů. Jej...


Search Results Clear Search

Back to top